امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 239 سال 95 - ترخیص برنج های وارده

بخشنامه 239 سال 95 - ترخیص برنج های وارده

بخشنامه 239 سال 95 - ترخیص برنج های وارده

خلاصه:

بخشنامه 239 سال 95 - مجاز اعلام شدن ترخیص برنج های وارده به مناطق آزاد و ویژه و سایر مبادی ورودی کشور و یا اظهار شده قبل از 31 تیرماه 1395 6/7/1395 - 123089/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 239 سال 95 - ترخیص برنج های وارده

بخشنامه 239 سال 95 - ترخیص برنج های وارده
مجاز اعلام شدن ترخیص برنج های وارده به مناطق آزاد و ویژه و سایر مبادی ورودی کشور و یا اظهار شده قبل از 31 تیرماه 1395
تاریخ: 6/7/1395
شماره: 123089/95
پیرو بخشنامه های ردیف های 170 و 155 و 119 سال 1395، به پیوست تصویر نامه شماره 2643/501/95 مورخ 6/7/95 قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی، منضم به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار