امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 24 سال 96 - بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی

بخشنامه 24 سال 96 - بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی

بخشنامه 24 سال 96 - بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی

خلاصه:

بخشنامه 24 سال 96 - بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی 211193/73 ، 23879/96 - 96/1/28 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 24 سال 96 - بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی

بخشنامه 24 سال 96 – بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی
تاریخ: 28/1/1396
شماره: 23879/96 ، 211193/73
در راستای ایجاد وحدت رویه و سریع در انجام تشریفات گمرکی، کلیه مراسلات و بسته های پستی وارد به کشور در حوزه سه گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، فرایند بررسی و توزیع امانات و مراسلات پستی از ابتدای سال 1396 به شرح ذیل می باشد:  ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار