امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 242 سال 96 - نوک سمپلر و تست تیوپ

بخشنامه 242 سال 96 - نوک سمپلر و تست تیوپ

بخشنامه 242 سال 96 - نوک سمپلر و تست تیوپ

خلاصه:

بخشنامه 242 سال 96 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص نوک سمپلر و تست تیوپ رديف تعرفه های 39269030 و 39269099 26/9/1396 - 1038365/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 242 سال 96 - نوک سمپلر و تست تیوپ

بخشنامه 242 سال 96 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو جهت ترخیص نوک سمپلر و تست تیوپ رديف تعرفه های 39269030 و 39269099
تاریخ: 26/9/1396
شماره: 1038365/96
به پیوست تصویر نامه به شماره 195925/60 مورخ 4/9/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه به شماره 108370/664 مورخ 29/8/96 سازمان غذا و دارو در خصوص عدم نیاز به اخذ آن سازمان جهت ترخیص ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار