امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 243 سال 95 - معافیت 69 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان

بخشنامه 243 سال 95 - معافیت 69 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان

بخشنامه 243 سال 95 - معافیت 69 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان

خلاصه:

بخشنامه 243 سال 95 - معافیت 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان 95/124883 1395/7/10

بخشنامه 243 سال 95 - معافیت 69 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان

بخشنامه 243 - ابلاغ مصوبه دولت در خصوص عدم شمول معافیت در 69 قلم کالای ملوانی و مرزنشینان
تاریخ: 10/7/1395
شماره: 124883/95
پیرو بخشنامه شماره 118165/91652/91/102/1463/73/229 مورخ 6/6/89 موضوع تصویبنامه شماره 85793/44492 مورخ 22/4/89 هیأت محترم وزیران در خصوص کالا های وارده از بنادر و مرزز های مورد معافیت سود بازرگانی،.... لینک بخشنامه
 اخبار