امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های کیمیا رزین اراک و.... 26/9/1396 - 1039964/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 245 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های کیمیا رزین اراک و....
تاریخ: 26/9/1396
شماره: 1039964/96
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 1/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده محصولات نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار