امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 247 سال 96 - تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 247 سال 96 - تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 247 سال 96 - تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

خلاصه:

بخشنامه 247 سال 96 - استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی 29/9/1396 - 1055732/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 247 سال 96 - تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

بخشنامه 247 سال 96 - استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی
تاریخ: 29/9/1396
شماره: 1055732/96
پیرو بخشنامه شماره 650844/96/158 مورخ 29/6/96 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار