امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 248 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور

بخشنامه 248 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور

بخشنامه 248 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور

خلاصه:

بخشنامه 248 سال 96 - بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور چگونگی ورود، خروج، فروش و تسویه کالاهای خارجی وارده به فروشگاه های آزاد 3/10/12396 - 1072825/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 248 سال 96 - فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور

بخشنامه 248 سال 96 - بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور
🔹 چگونگی ورود، خروج، فروش و تسویه کالاهای خارجی وارده به فروشگاه های آزاد
تاریخ: 3/10/12396
شماره: 1072825/96
پیرو بخشنامه 118299/95/67127/73/231 مورخ 29/6/95 و دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار