امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 252 سال 96 - واردات هلیوم مایع

بخشنامه 252 سال 96 - واردات هلیوم مایع

بخشنامه 252 سال 96 - واردات هلیوم مایع

خلاصه:

بخشنامه 252 سال 96 - واردات هلیوم مایع 1396/10/4 - 96/1077123 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 252 سال 96 - واردات هلیوم مایع

بخشنامه 252 سال 96 - عدم شمول اخذ مجوز سازمان غذا و دارو جهت واردات هلیوم مایع به ردیف تعرفه 28042910 جهت مراکز و بیمارستان های دارای دستگاه MRI
تاریخ: 1396/10/4
شماره: 96/1077123
به پیوست تصویر نامه شماره 60/185503 مورخ 17/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر عدم شمول اخذ مجوز (IRC) سازمان غذا و دارو .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار