امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی 5/10/1396 - 1085967/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 257 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان جهت آزمون نمونه فرآورده‌های نفتی
تاریخ: 5/10/1396
شماره: 1085967/96
به پیوست تصویر نامه شماره 14219/96/ص مورخ 27/9/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت برحمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار