امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 258 سال 95 - واردات لوازم خانگی از گمرکات ماکو و انزلی

بخشنامه 258 سال 95 - واردات لوازم خانگی از گمرکات ماکو و انزلی

بخشنامه 258 سال 95 - واردات لوازم خانگی از گمرکات ماکو و انزلی

خلاصه:

بخشنامه 258 سال 95 - واردات لوازم خانگی از گمرکات ماکو و انزلی 1395/7/28 - 136869/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 258 سال 95 - واردات لوازم خانگی از گمرکات ماکو و انزلی

بخشنامه 258 سال 95 - اعلام گمرکات تخصصی لوازم خانگی - اضافه شدن گمرکات ماکو و انزلی
تاریخ: 28/7/1395
شماره: 136869/95
پیرو بخشنامه های شماره 117784/95/229 مورخ 29/6/95 و 123088/95/240 مورخ 6/7/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉 اخبار