امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 259 سال 95 - گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی

بخشنامه 259 سال 95 - گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی

بخشنامه 259 سال 95 - گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی

خلاصه:

بخشنامه 259 سال 95 - گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی 95/136871 - 1395/7/28 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 259 سال 95 - گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی

بخشنامه 259 سال 95 - فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز دارای گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی لوازم خانگی
تاریخ: 28/7/1395
شماره: 136871/95
به پیوست تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران به شماره 31993/210/95 مورخ 26/5/95 به انضمام نامه شماره 82194/60 مورخ 8/4/95 قائم مقام وزیر در امور تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار