امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی

خلاصه:

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی پذیرش حداکثر 3 درصد تلورانس وزنی قابل قبول ناشی از رطوبت انواع محموله های خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی وارداتی (صرفا در خصوص کاغذ) 6/10/1396 - 1086751/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی

بخشنامه 259 سال 96 - خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی
پذیرش حداکثر 3 درصد تلورانس وزنی قابل قبول ناشی از رطوبت انواع محموله های خمیر کاغذ، مقوا و فرآورده های کاغذی وارداتی (صرفا در خصوص کاغذ)
تاریخ: 6/10/1396
شماره: 1086751/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 190795 مورخ 23/8/96 سازمان ملی استاندارد و تصویر نامه شماره 185828/60 مورخ 17/8/96 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رابطه با ...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار