امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی

خلاصه:

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی 28/7/1395 - 136876/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت سفارش و ترخیص ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی

بخشنامه 260 سال 95 - لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبل از ثبت سفارش و ترخیص جهت ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور سازی و صحافی
تاریخ: 28/7/1395
شماره: 136876/95
به پیوست تصویر نامه شماره 45342/210/95 مورخ 26/7/95 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه 172323/95/134 مورخ 20/6/95 مدیر کل چاپ و نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار