امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 261 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 261 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 261 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

خلاصه:

بخشنامه 261 سال 96 – ترخیص محموله‌های برنج 9/10/1396 - 1101541/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 261 سال 96 - ترخیص محموله های برنج

بخشنامه 261 سال 96 –  ترخیص محموله‌های برنج
بلامانع بودن ترخیص محموله‌های برنج که قبل از سوم آذر به گمرکات کشور وارد یا قبض انبار گردیده اند و یا در مناطق آزاد و ویژه تا تاریخ مزبور اظهار شده اند.      
تاریخ: 9/10/1396
شماره: 1101541/96       
به پیوست تصویر نامه های شماره 198554/60 مورخ 7/9/96 و 223375/60 مورخ 9/10/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران به همراه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، فروش و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار