امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 265 سال 96 - واردات بذر گندم

بخشنامه 265 سال 96 - واردات بذر گندم

بخشنامه 265 سال 96 - واردات بذر گندم

خلاصه:

بخشنامه 265 سال 96 - لزوم رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای جهت‌ واردات بذر گندم ♦️ تاکید بر ممنوعیت واردات گندم 12/10/1396 - 1113334/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 265 سال 96 - واردات بذر گندم

بخشنامه 265 سال 96 - لزوم رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای جهت‌ واردات بذر گندم
♦️ تاکید بر ممنوعیت واردات گندم
تاریخ: 12/10/1396
شماره: 1113334/96
به پیوست تصویر نامه شماره 209036/60 مورخ 21/9/96 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای واردات بذر گندم به....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار