امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 266 سال 96 - تعیین درصد حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

بخشنامه 266 سال 96 - تعیین درصد حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

بخشنامه 266 سال 96 - تعیین درصد حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 266 سال 96 - ابلاغ ضوابط جدبد فنی واردات خودرو و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی 13/10/1396 - 1124527/96 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 266 سال 96 - تعیین درصد حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

بخشنامه 266 سال 96 - ابلاغ ضوابط جدبد فنی واردات خودرو و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

  • تعیین تکلیف خودروهای سواری موجود در گمرکات
  • اعمال تسهیلات ماده 11 در خصوص خودرو با گمرک ایران است.
تاریخ: 13/10/1396
شماره: 1124527/96
پیرو بخشنامه های ردیف 6 و 44 سال 91، ردیف 416 سال 95 و ردیف 230 سالجاری، به پیوست تصویر نامه شماره 1108876/96 مورخ 10/10/96 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، منضم... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار