امروز
15 مرداد 1399 Aug 5 2020

بخشنامه 267 سال 96 - اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی

بخشنامه 267 سال 96 - اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی

بخشنامه 267 سال 96 - اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی

خلاصه:

بخشنامه 267 سال 96 – لزوم اخذ مجوزهای ضروری در بدو ورود مانند قرنطینه دامی، نباتی، زیست محیطی و انرژی اتمی در ترانزیت داخلی تاکید بر اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی 16/10/1396 - 1132574/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 267 سال 96 - اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی

بخشنامه 267 سال 96 – لزوم اخذ مجوزهای ضروری در بدو ورود مانند قرنطینه دامی، نباتی، زیست محیطی و انرژی اتمی در ترانزیت داخلی
⭕️تاکید بر اخذ مجوزهای قانونی جهت برخی بازارچه های مرزی در ترانزیت داخلی
تاریخ: 16/10/1396
شماره: 1132574/96
پیرو بخشنامه شماره 233695/394 مورخ 11/12/95 موضوع اخذ مجوز استاندارد کالاهای ترانزیت داخلی در زمان ترخیص قطعی و در گمرکات مقصد، اعلام میدارد...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار