امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک

خلاصه:

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک 18/10/1396 - 1142033/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک

بخشنامه 268 سال 96 - واردات چای خشک
معاف بودن عرضه و واردات چای خشک بدون هیچ گونه افزودنی از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه ششم از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
🔹 تشخیص با اخذ نظر آزمایشگاه استاندارد
تاریخ: 18/10/1396
شماره: 1142033/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2961/267/ص مورخ 9/10/96 دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار