امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 273 سال 96 – لوازم جانبی موبایل

بخشنامه 273 سال 96 – لوازم جانبی موبایل

بخشنامه 273 سال 96 – لوازم جانبی موبایل

خلاصه:

بخشنامه 273 سال 96 – اعلام ارزش لوازم جانبی موبایل که دارای تعدد و مارک های متفرقه و یا برند خاص نمی باشند و اعلام ارزش حداقل وزنی این اقلام 24/10/1396 - 1166150/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 273 سال 96 – لوازم جانبی موبایل

بخشنامه 273 سال 96 – اعلام ارزش لوازم جانبی موبایل که دارای تعدد و مارک های متفرقه و یا برند خاص نمی باشند و اعلام ارزش حداقل وزنی این اقلام
تاریخ: 24/10/1396
شماره: 1166150/96
پیرو دستور العمل های صادره و به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی و اعمال کنترل های صحیح گمرکی در خصوص لوازم جانبی موبایل،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار