امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 واردات خودرو

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 واردات خودرو

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 واردات خودرو

خلاصه:

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 موضوع ابلاغ ضوابط جدبد فنی واردات خودرو عدم امکان ترخیص خودروهایی که از تاریخ ۲۸ تیر لغایت ۹ دی ۹۶ ثبت سفارش شده اند. 26/10/1396 - 1177620/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 واردات خودرو

بخشنامه 276 سال 96 - اصلاح بخشنامه 266 موضوع ابلاغ ضوابط جدبد فنی واردات خودرو
عدم امکان ترخیص خودروهایی که از تاریخ ۲۸ تیر لغایت ۹ دی ۹۶ ثبت سفارش شده اند.
تاریخ: 26/10/1396
شماره: 1177620/96
پیرو بخشنامه شماره 1124527/266/96 مورخ 13/10/1396 موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار