امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر

خلاصه:

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر 27/10/1396 - 1183545/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر

بخشنامه 277 سال 96 - چگونگی واردات و رجیستری تلفن همراه توسط مسافر
تاریخ: 27/10/1396
شماره: 1183545/96
پیرو (بند 6 و 7) بخشنامه 898415/96/79826/73 مورخ 23/8/96 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 14148/96/ص مورخ 22/9/96 موضوع صورت جلسه 21/9/96 ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار