امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع

خلاصه:

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان مرجع رسمی تأمین خوراک سایر واحدهای تولید فرآورده‌های نفتی 5/11/1396 - 1224006/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع

بخشنامه 280 سال 96 - معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان مرجع رسمی تأمین خوراک سایر واحدهای تولید فرآورده‌های نفتی
تاریخ: 5/11/1396
شماره: 1224006/96
پیرو بخشنامه شماره 1184908/96/278 مورخ 27/10/96 موضوع معرفی "پالایشگاه ستاره خلیج فارس" به عنوان پالایشگاه مرجع،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار