امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه

خلاصه:

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه 15/11/1396 - 1264698 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه

بخشنامه 288 سال 96 - مجاز شدن ترانزیت داخلی کالاها به گمرک بندر لنگه
تاریخ: 15/11/1396
شماره: 1264698
پیرو بخشنامه ردیف 126083/244 مورخ 11/7/95 در خصوص تشریفات انتقال کالا تحت رویه عبور داخلی اعلام میدارد... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار