امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

خلاصه:

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت 20/8/96 -- 879964/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 300 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات بند 3 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات،، واردات و ترانزیت و معاوضه (سوآپ) نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی
تاریخ: 20/8/96
شماره: 879964/96
ضمن اعلام لغو مفاد کلیه بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 54379/95/94 مورخ 24/3/95 موضوع اعلام فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار