امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 300 سال 96 - میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی

بخشنامه 300 سال 96 - میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی

بخشنامه 300 سال 96 - میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی

خلاصه:

بخشنامه 300 سال 96 - الزام استمرار استقرار در مبادی خروجی (هوایی، دریایی و زمینی) و تاکید بر اعمال کنترل های گمرکی در خصوص میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی 28/11/1396 - 1317477/73/300 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 300 سال 96 - میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی

بخشنامه 300 سال 96 - الزام استمرار استقرار در مبادی خروجی (هوایی، دریایی و زمینی) و تاکید بر اعمال کنترل های گمرکی در خصوص میزان ارز و کالاهای همراه مسافران‌ خروجی
تاریخ: 28/11/1396
شماره: 1317477/73/300
با توجه به لزوم کنترل های گمرکی در خصوص کالا، ارز، طلا و ... جهت مسافران خروجی بدینوسیله ابلاغ می گردد،...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار