امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 305 سال 96 – میزان مجاز کالای همراه مسافر به کشور ازبکستان

بخشنامه 305 سال 96 – میزان مجاز کالای همراه مسافر به کشور ازبکستان

بخشنامه 305 سال 96 – میزان مجاز کالای همراه مسافر به کشور ازبکستان

خلاصه:

بخشنامه 305 سال 96 – میزان و ارزش کالاهای همراه مسافر معاف از حقوق ورودي به انضمام محدودیت های صادرات برخی کالاها به کشور ازبکستان 🔶قابل توجه مسافرین خروجی به مقصد ازبکستان 6/12/1396 - 1351537/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 305 سال 96 – میزان مجاز کالای همراه مسافر به کشور ازبکستان

بخشنامه 305 سال 96 – میزان و ارزش کالاهای همراه مسافر معاف از حقوق ورودي به انضمام محدودیت های صادرات برخی کالاها به کشور ازبکستان
🔶قابل توجه مسافرین خروجی به مقصد ازبکستان
تاریخ: 6/12/1396
شماره: 1351537/96
بپیوست تصویر نامه شماره 1328966/96 مورخ 29/11/96 مدیر کل محترم دفترهمکاری های بین المللی در خصوص میزان و ارز کالا های همراه مسافر معاف از... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉


 اخبار