امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی

خلاصه:

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی 1/2/1395 - 16359/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی

بخشنامه 31 سال 95 – ترخیص گندم دامی
تاریخ: 1/2/1395
شماره: 16359/95
پیرو بخشنامه 327/95/1 مورخ 9/1/95 به پیوست تصویر نامه شماره 1667/95/370 مورخ 23/1/95 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار