امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های صادرکننده فرآورده های نفتی

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های صادرکننده فرآورده های نفتی

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های صادرکننده فرآورده های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های پترو ایمن پارس آسیا و...... 13/12/1296 - 1395560/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های صادرکننده فرآورده های نفتی

بخشنامه 312 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های پترو ایمن پارس آسیا و......
تاریخ: 13/12/1296
شماره: 1395560/96
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اامی 258 شرکت صادرکننده محصولات نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،...... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار