امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLO مدل 2018

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLO مدل 2018

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLO مدل 2018

خلاصه:

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدل 2018 19/12/1396 - 1427912/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLO مدل 2018

بخشنامه 317 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدل 2018
تاریخ: 19/12/1396
شماره: 1427912/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات شماره 667 مورخ 21/9/96 و 668 مورخ 12/10/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار