امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات

خلاصه:

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات 21/12/1396 - 1437366/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات

بخشنامه 321 سال 96 - نحوه طبقه بندی ترموستات
تاریخ: 21/12/1396
شماره: 1437366/96
طبق گزارشات واصله برخی از واردکنندگان، ترموستات را به جهت مشابهت ظاهری تحت عناوین دیگر از جمله مانوستات، سوییچ فشار و ... ذیل شماره های..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار