امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 322 سال 96 - واردات بذر شفلزا از کشور هلند

بخشنامه 322 سال 96 - واردات بذر شفلزا از کشور هلند

بخشنامه 322 سال 96 - واردات بذر شفلزا از کشور هلند

خلاصه:

بخشنامه 322 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر شفلزا از کشور هلند 22/12/1396 - 1443943/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 322 سال 96 - واردات بذر شفلزا از کشور هلند

بخشنامه 322 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر شفلرا از کشور هلند
تاریخ: 22/12/1396
شماره: 1443943/96
بپیوست تصویر نامه شماره 272101/60 مورخ 8/12/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و به انضمام نامه شماره 5619/504/96 مورخ 2/12/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار