امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 324 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 324 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 324 سال 95 - واردات برنج

خلاصه:

بخشنامه 324 سال 95 – واردات برنج تمدید اعتبار اخذ مابه التفاوت مبلغ 5000 ریال جهت واردات برنج تا ابلاغ مصوبه جدید شورای اقتصاد 95/182664 - 1395/10/7 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 324 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 324 سال 95 – تمدید اعتبار اخذ مابه التفاوت مبلغ 5000 ریال جهت واردات برنج تا ابلاغ مصوبه جدید شورای اقتصاد
تاریخ: 7/10/1395
شماره: 168698/73
پیرو بخشنامه شماره 170796/94/293 مورخ 8/9/94، به پیوست تصویر نامه شماره 55955/210/95 مورخ 16/9/95 دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره 3683/501/95 مورخ 9/9/95 و نامه شماره 24416/020 مورخ 1/9/95 وزارت جهاد کشاورزی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار