امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير

خلاصه:

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير 25/9/1394 - 183074/85203/113/73 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير

بخشنامه 325 سال 94 - رويه مرجوعي توسط شركت هاي حمل بين المللي با كارنه تير
تاریخ: 25/9/1394
شماره: 183074/85203/113/73
پیرو بخشنامه شماره 85203/70706/113/212 مورخ 6/5/92 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویزه و در اجرای ماده 52 قانون امور گمرکی و مواد... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار