امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 327 سال 96 - واردات دانه بادیان خوراکی از هند

بخشنامه 327 سال 96 - واردات دانه بادیان خوراکی از هند

بخشنامه 327 سال 96 - واردات دانه بادیان خوراکی از هند

خلاصه:

بخشنامه 327 سال 96 - لزوم ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدأ و بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی دانه بادیان جهت مصارف خوراکی از کشور هند 26/12/1396 - 1466470/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 327 سال 96 - واردات دانه بادیان خوراکی از هند

بخشنامه 327 سال 96 - لزوم ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدأ و بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی دانه بادیان جهت مصارف خوراکی از کشور هند
تاریخ: 26/12/1396
شماره: 1466470/96
به پیوست تصویر نامه شماره 259467/60 مورخ 23/11/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت منضم به نامه شماره 5282/502/96 مورخ 16/11/96 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ارایه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 
 


 اخبار