امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 332 سال 96 - واردات و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو

بخشنامه 332 سال 96 - واردات و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو

بخشنامه 332 سال 96 - واردات و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو

خلاصه:

بخشنامه 332 سال 96 - موافقت کلی با ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو با عمر حداکثر 5 سال ساخت تا پایان سال 1397 26/12/1396 - 1471492/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 332 سال 96 - واردات و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو

بخشنامه 332 سال 96 - موافقت کلی با ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری کوماتسو و ولوو با عمر حداکثر 5 سال ساخت تا پایان سال 1397
تاریخ: 26/12/1396
شماره: 1471492/96
پیرو بخشنامه شماره 357532/96/73/97 مورخ 31/4/96 بپیوست تصویر نامه شماره 278345/60 مورخ 15/12/96 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، ارسال و اعلام میدارد،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار