امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید

خلاصه:

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید 27/12/1396 - 1472336/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید

بخشنامه 333 سال 96 - واردات برگ خشک چای سفید
لزوم ارائه گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدأ و بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی برگ خشک چای (چای سفید) به منظور مصارف خوراکی
تاریخ: 27/12/1396
شماره: 1472336/96
به پیوست تصویر نامه شماره 280964/60 مورخ 19/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 5784/502/96 مورخ 12/12/96 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار