امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 347 سال 95 - معافی واردات شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه 347 سال 95 - معافی واردات شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه 347 سال 95 - معافی واردات شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

خلاصه:

بخشنامه 347 سال 95 - معافی واردات شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 95/196401 - 1395/10/27 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 347 سال 95 - معافی واردات شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه 347 سال 95 - معاف بودن واردات و عرضه شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: 27/10/1395
شماره: 196401/95
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4127/267/ص مورخ 18/10/95 دفتر کل فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده و ضمایم مربوطه،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار