امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران

خلاصه:

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران 95/196796 - 27/10/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه 349 سال 95 - واردات کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران
ورود انواع کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی ایران موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ: 27/10/1395
شماره: 196796/95
به پیوست تصویر نامه شماره 54182/210/95 مورخ 6/9/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار