امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 359 سال 95 - تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالا

بخشنامه 359 سال 95 - تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالا

بخشنامه 359 سال 95 - تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالا

خلاصه:

بخشنامه 359 سال 95 - تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالا 6/11/1395 - 203859/95

بخشنامه 359 سال 95 - تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالا

بخشنامه 359 سال 95 - ابلاغ مصوبه تعیین حقوق ورودی هشت ردیف تعرفه کالاهای اساسی، حساس و ضروری (برنج، گوشت،کره، لپه، موز و لوبیا) به همراه اصلاحیه آن
تاریخ: 6/11/1395
شماره: 203859/95
به پیوست تصویر نامه شماره 66215/210/95 مورخ 5/11/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران.... لینک بخشنامه
 اخبار