امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 36 سال 96 - ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل در گمرک سیرجان

بخشنامه 36 سال 96 - ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل در گمرک سیرجان

بخشنامه 36 سال 96 - ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل در گمرک سیرجان

خلاصه:

بخشنامه 36 سال 96 - اضافه شدن گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی خودرو جهت ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل 18/2/1396 - 59540/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 36 سال 96 - ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل در گمرک سیرجان

بخشنامه 36 سال 96 - اضافه شدن گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی خودرو جهت ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل
تاریخ: 18/2/1396
شماره: 59540/96
پیرو بخشنامه 75480/94/8 مورخ 24/4/94 معاونت محترم فنی و امور گمرکی بدینوسیله گمرک سیرجان به گمرکات تخصصی جهت ترخیص ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل اضافه می گردد. ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار