امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017

خلاصه:

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017 4/11/1395 - 202512/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017

بخشنامه 361 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی سواری Renault Captur ساخت فرانسه مدل 2017
تاریخ: 4/11/1395
شماره: 202512/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 630 مورخ 2/9/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری Renault Captur مدل سال 2017 ساخت فرانسه به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار