امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016

خلاصه:

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های. Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016 10/11/1395 - 207386/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016

بخشنامه 362 سال 95 - اعلام ارزش گمرکی کامیون های Tatra ساخت جمهوری چک مدل 2016
تاریخ: 10/11/1395
شماره: 207386/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 630 مورخ 4/9/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار