امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج

خلاصه:

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج 18/11/1395 - 213305/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج

بخشنامه 369 سال 95 - واردات برنج
تعیین حداکثر اعتبار ثبت سفارش، اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی و حواله برای واردات برنج تا تاریخ 96/05/01 و ورود برنج تا تاریخ مذکور
تاریخ: 18/11/1395
شماره: 213305/95
پیرو بخشنامه شماره 203859/359 مورخ 6/11/95 در خصوص حقوق ورودی کالا های اساسی، حساس و ضروری مصوبه شماره 135023/ت/53885ه مورخ 2/11/95 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره 66216/210/95 مورخ 5/11/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار