امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی

خلاصه:

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی صرفا با اخذ و احراز ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور 9/2/1397 - 130695/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 37 سال 97 - ترخیص تخم مرغ خوراکی
ترخیص تخم مرغ خوراکی صرفا با اخذ و احراز ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ: 9/2/1397
شماره: 130695/97
به پیوست تصویر نامه شماره 30508/60 مورخ 28/1/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار