امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان

خلاصه:

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان 12/12/1397 - 1538201/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان

بخشنامه 372 سال 97 - عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان
تاریخ: 12/12/1397
شماره: 1538201/97
پیرو بخشنامه شماره 1342339/97/333 مورخ 1/11/97 در خصوص ممنوعیت صادرات پشم خام و نخ و الیاف پشمی تایید شده، به پیوست تصویر نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار