امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 373 سال 95 - لیست شرکتهای تولیدی محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 373 سال 95 - لیست شرکتهای تولیدی محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 373 سال 95 - لیست شرکتهای تولیدی محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 373 سال 95 - لیست شرکتهای تولیدی محصولات استاندارد سازی شده 11/11/1395 - 207572/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 373 سال 95 - لیست شرکتهای تولیدی محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 373 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پتروماد کیمیا، شیمی صفا، پترو پالایش کیان اسپادانا، تبریز پترولیوم، پتروپل جم و تهرانول
تاریخ: 11/11/1395
شماره: 207572/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 به پیوست تصویر نامه شماره 5126/95/ص مورخ 22/10/95 معاونت محترم برنامه ریزی،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار