امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 376 سال 95 - ترخیص و شماره گذاری خودرو

بخشنامه 376 سال 95 - ترخیص و شماره گذاری خودرو

بخشنامه 376 سال 95 - ترخیص و شماره گذاری خودرو

خلاصه:

بخشنامه 376 سال 95 - ترخیص و شماره گذاری خودرو 24/11/1395 - 218120/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 376 سال 95 - ترخیص و شماره گذاری خودرو

بخشنامه 376 سال 95 - عدم امکان ترخیص و شماره گذاری خودرو در صورت عدم تطابق VIN با اسناد و بازرسی فیزیکی خودرو و لزوم ارائه فایل حاوی شماره های VIN در تنظیم اظهارنامه
تاریخ: 24/11/1395
شماره: 218120/95
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 69160/210/95 مورخ 17/11/95 دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر عدم امکان ترخیص و شماره گذاری خودرو در ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار