امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 379 سال 95 - فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 379 سال 95 - فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 379 سال 95 - فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 379 سال 95 - فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده 27/11/1395 - 221361/95

بخشنامه 379 سال 95 - فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 379 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پارسیا صنعت جنوب، پالایش ماد غرب زاگرس، پترویزدان کویر و....
تاریخ: 27/11/1395
شماره: 221361/95
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پارسیا صنعت جنوب، پالایش ماد غرب زاگرس، پترویزدان کویر، البرز پالایش اشتهارد، قطران موتور رخش، تروند سپاهان، مهران موتور امید، شیمی روغن فتح
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که مخصولات آنها استاندارد سازی شده است، ....لینک بخشنامهاخبار