امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها

خلاصه:

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها 28/11/1395 - 221957/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 380 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای عالی پردازان آتیه، ساینا شیمی صنعت و پارس پامچال
تاریخ: 28/11/1395
شماره: 221957/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 به پیوست تصویر نامه شماره 5525/95/ص مورخ 17/11/95525/95/ص مورخ 17/11/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های به شرح پیوست، ارسال و اعلام می دارد: ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار