امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 381 سال 95 - واردات موز

بخشنامه 381 سال 95 - واردات موز

بخشنامه 381 سال 95 - واردات موز

خلاصه:

بخشنامه 381 سال 95 - واردات موز 26/11/1395 - 219969/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 381 سال 95 - واردات موز

بخشنامه 381 سال 95 - اعلام زمان لازم الاجرا بودن مصوبه 15 درصدی حقوق ورودی موز و شرایط استفاده از پروانه های صادراتی و مجوزهای صادره قبلی
تاریخ: 26/11/1395
شماره: 219969/95
پیرو بخشنامه شماره 208461/95/364 مورخ 11/11/95 موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 138258/ت 53968هـ مورخ 6/11/95 مبنی بر حذف ردیف 8 جدول بند 1 مصوبه ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار